วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

แนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

เมื่อพูดถึงวิธีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม อาจสรุปได้กว้างๆมี 2 แบบคือ การรักษาแบบผ่าตัดกับการไม่ผ่าตัดคะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงว่าเป็นมากน้อยขนาดไหน ถ้ายังเป็นไม่มากนักก็อาจใช้วิธีการรักษา
แบบไม่ผ่าตัด แต่ถ้าอาการมีความรุนแรงมากต้องเลือกการรักษาด้วยการผ่าตัด

    การรักษาแบบไม่ผ่าตัด

  1. การใช้ยารับประทาน/ยาทาภายนอก/ยาพ่น
  2. การใช้ยาฉีดเข้าข้อ
  3. การฟื้นฟูข้อเข่า
  4. แพทย์ทางเลือก

  1. การใช้ยารับประทาน/ยาทาภายนอก/ยาพ่น
ส่วนใหญ่ยาที่ใช้มักจะเป็นกลุ่มยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบซึ่งมีฤทธิ์ลดปวดด้วยเช่นกัน ถ้าอาการปวดเป็นไม่มากนักอาจเริ่มด้วยการใช้ยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล ซึ่งมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ผลค้างเคียงน้อย ในขณะที่อาการปวดเป็นมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากการอักเสบภายในข้อเข่า ในกรณนี้
อาจจำเป็นต้องใช้ยากลุ่มต้านอักเสบซึ่งจะมีฤทธิ์ลดปวดได้ดีกว่า

   แต่การใช้ยากลุ่มนี้ต้องระวังผลค้างเคียงของยา โดยเฉพาะผลกระทบต่ออาหารและลำไส้ ซึ่งพบร่วมได้บ่อย เช่น กระเพาะอาหารอักเสบหรือแผลในกระเพาะอาหาร บางรายมีอาการถ่ายอุจระสีดำ เนื่องจาก
มีแผลเลือดออกจากภายในกระเพาะอาหาร

   นอกจากยารับประทานแล้วยังมียาทาอีกมากมายหลายชนิด บางชนิดออกฤทธิ์ลดปวดเป็นหลัก แต่บางชนิดสามารถลดอักเสบได้ด้วย ซึ่งการผสมตัวยาอาจแตกต่างกันไป  ในกลุ่มยาทาที่มีเฉพาะยาลดปวดนั้น เมื่อทาแล้วจะรู้สึกร้อนๆส่วนยากลุ่มต้านอักเสบนั้นมีการผสมตัวยาต้านอักเสบเข้าไปในเนื้อครีม
ทาแล้วมักจะรู้สึกเย็นๆโดยทั่วไปแล้วจากการศึกษาทางการแพทย์พบว่า ผลที่ได้รับในการลดปวดหรือลด
อักเสบข้อนั้น แต่ถ้าใช้ยาทานานกว่านี้ ผลการรักษาก็ไม่แตกต่างกันกับการใช้ยากลุ่มยาหลอกที่ไม่มีการผสมตัวยาใดๆเลยก็ตาม

   ปัจจุบันมีการผลิตยาแก้ปวดเข่าอักเสบในรูปแบบยาพ่นซึ่งใช้สะดวก วัตถุประสงค์หลักเพื่อลดผลข้างเคียงทางเดินอาหารของยากลุ่มต้านอักเสบนี้ ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการใช้ยาพ่น คือดูดซึมเร็วกว่าไม่เหนียวเหนอะหนะเหมือนยาทา ทำให้ถูกใจผู้ใช้ในบางรายคะ

     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น